MOST SZÓL! - Petőfi Rádió - Pápai Joci - Latomas

05 és 02 látomás. Karen Thompson Walker: Csodák kora - Káprázatos látomás egy eltűnőben lévő világról (*02)

Bélsacczárnak királysága 1.

Dániel látomása

Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem.

Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, amely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam.

Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki. Láttam a kost, amint döf nyugatra és északra s délre és mind az állatok nem állnak meg előtte és nincs ki hatalmából megmentene; és akarata szerint cselekedett és nagyot mívelt.

  1. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is.
  2. MOST SZÓL! - Petőfi Rádió - Pápai Joci - Latomas
  3. Dániel látomása – somssichsuli.hu

Én pedig oda figyeltem s ime egy kecskebak jön nyugat felől az egész föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És elérkezett a két szarvú koshoz, melyet láttam állni a folyó előtt s nekiszaladt erejének dühével.

És láttam őt, amint odaért a 05 és 02 látomás mellé és keseredetten neki ment, leverte a szemészeti könyv s összetörte két szarvát s nem volt erő a kosban, hogy megálljon előtte; ekkor leteperte a földre, letaposta és nem volt, ki megmentené a kost hatalmá­ból.

Eyring elnök második tanácsos az Első Látomás 02 mi ez Joseph Smith próféta a Szent Ligetben átélt élményei alapján tanított arról, hogy miként részesülhetünk személyes kinyilatkoztatásban a mindennapi életünk részeként.

A kecskebak pedig felette nagygyá lett s amint elhatalmasodott, letörött a nagy szarv és négy tekinté­lyes nőtt föl helyébe az égnek négy szele felé. S az egyikből közőlük származott egy kicsi szarv, de szer­fölött nagygyá lett, dél felé és kelet felé és a diszes ország felé.

És nagygyá lett az ég seregéig és ledöntött a földre a seregből s a csillagokból némelyeket és letaposta azokat.

1.2 Bingeni Hildegard néhány látomásának értelmezése

És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl és attól elvétetett az állandó áldozat s ledöntetett szenté­Iyének helye, Hal­lottam egy szentet, amint beszélt, és mondta egy szent ama bizonyosnak, aki beszélt: Meddigre szól a láto­más az állandó áldozatról és az iszonyatos bünről, mi­óta taposásra adott szentélyt is, sereget is?

És szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig reggelig s igazához jut a szentély.

És volt, midőn én, 05 és 02 látomás, láttam a látomást, kerestem az értelmet, s ime velem szemben állott valaki, ki férfiúnak látszott.

És hallottam em­beri hangot az Úlaj partjai közt, felkiáltott és mondta: Gábriél, értelmezd ennek a látomást.

a ragadozó és a zsákmány látása a szemlátás legjobb termékei

S odajött mel­lém, a hol álltam s midőn jött, megijedtem és arczomra borultam; és szólt hozzám: Értsd meg, ember fia, mert végnek idejére szól a látomás.

S midőn hozzám beszélt, mély álomban arczommal a földre borultam; meg­érintett engem és felállitott ott; ahol álltam. És mondta: Ime, tudatom veled azt, ami lesz a haragvás utolján, mert végnek határidejére szól.

Cette fonction est temporairement bloquée

A kos, melyet láttál, a két szarvú: Média és Perzsia királyai. A sző­rös bak pedig Jáván királya; s a nagy szarv, mely sze­mei között van, az az első király.

a kreatin hatása a látásra hogyan lehet rontani a látást ellenőrzéskor

S az, hogy letörött és négy támadt helyébe: négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből. Királyságuk vé­gén pedig, amint megtelik a bűnösök bűne, támadni fog egy király, kemény arczu és fondorlatokhoz értő; És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban és szivében fenhéjázik és gondtalanság közt sokakat el­pusztít és a vezérek vezére ellen támad, de kéz nélkül fog megtörni.

S az este és reggelnek látomása, amely mondatott, az igaz.

látás és annak fizikai alapja szemüveg egy jó látású számítógéphez

Te pedig zárd el a látomást, mert sok időre szól. Én Dániél pedig oda lettem, beteg voltam napokon át; s fölkeltem, elvégeztem a király munkáját. Álmélkodtam a látomás miatt, de senki észre nem vette.