2016 évi támogatóink

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány

 1995. 12. 06-án Hetes Község Önkormányzata (7432 Hetes, Rákóczi F. u. 34.), Csombárd Község Önkormányzata (7432 Csombárd, Kossuth u. 70.) jogi személyiséggel bíró közalapítványt hoztak létre, amelynek közhasznú szervezetté való nyilvántartása az 1997. évi CLVI. törvény alapján történt.

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet neve:

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a hetesi Somssich Imre Általános Iskoláért és a hetesi Mese-Vár Óvodáért.

A közalapítvány székhelye:

7432 Hetes, Vikár Béla u. 1.

A közalapítvány célja:

Az óvodai és alapfokú iskolai ellátásra vonatkozó feladatok teljesítéséhez járul hozzá az alábbi tevékenységekkel a Somssich Imre Általános Iskolában és a hetesi Mese-Vár Óvodában.

a.             Oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek bővítése,

b.             Kulturális, egészségvédő, sportprogramok támogatása,

c.             Szociális feladatokban segítségnyújtás,

d.             Szülők, támogatók munkájának elismerése,

e.             Vállalkozási tevékenység bonyolítása

 A közalapítvány, mint közhasznú szervezet feladata a célok elérése érdekében:

·       Oktatási eszközök vásárlása,

·       Napközi foglalkozásokhoz eszközök, játékok vásárlása,

·       Szakkörök, tevékenységi körök eszköz igényeinek biztosítása,

·       Foglalkozási eszközök vásárlása, készíttetése,

·       Játékok vásárlása, készíttetése,

·       Sportrendezvények, egészségvédő, kulturális programok támogatása,

·       Kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végző pedagógusok, technikai dolgozók, tárgyi jutalommal való jutalmazása,

·       Vendégoktatás díjazása,

·       Továbbképzések, átképzések támogatása,

·       Szakmai ankétok szervezése,

·       Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlőségük megteremtése,

·       Tehetséges gyermekek differenciált tehetséggondozása,

·       Gyermeküdültetés szervezése, támogatása,

·       Tanulmányi kirándulások anyagi támogatása.

 

Szülők, támogatók munkájának elismerése az alábbiak szerint történik:

Gyermekeinkért Oklevél - Iskola- Óvoda Díszpolgára Oklevél - Iskola- Óvoda Díszvendége Oklevél.

A fenti díjak átadása a hagyományosnak nevezhető rendezvényünkön, Az Alapítványi Esten történik. Ez az esemény a bevételeink fő forrása, a rendezvény szervezéséből befolyt összeg általában jelentős. A támogatók által felajánlott pénzbeli felajánlásokkal együtt az éves működésünket megfelelően biztosítja, jelentősen hozzájárul a két intézmény működéséhez.

A közalapítvány adószáma:

18763678-1-14

Ide utalhatják az adományozók a SZJA 1 %-át.

A kuratórium elnöke:

Jakab József a hetesi Somssich Imre Általános Iskola intézményvezetője

 

A kuratórium titkára:

Kurjancsek Zoltánné a hetesi Mese - Vár Óvoda vezetője

 

A kuratórium tagjai:

 

Király Lászlóné képviselő

Bakai Tamás képviselő

 

A közalapítvány felügyelő bizottsága:

Elnök: Éhl Fülöp 7432 Hetes, Sétáló u. 26.

Tagok: Pelőcz Sándor 7432 Hetes, Vikár Béla u. 41.

                                    Szabó Attiláné   7432 Csombárd, Kossuth L. u. 16.

                        

Az 1996. évi CXXVI. törvény 4§ (1) bekezdésének c. pontja értelmében a közalapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1 %- ának fogadására.

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén fennmaradó vagyonát a hetesi Somssich Imre Általános Iskola és a hetesi Mese-Vár Óvoda használhatja fel, amelyet az alapító okiratban meghatározott célokra kell fordítani.