Látomás 5 sor lát

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

Olvasd el a Jelenések —11 -et, és figyeld meg, mit mondtak és tettek azok, akik Mennyei Atyánk köré gyűltek. Mit jelképezhet az, hogy az elderek Mennyei Atyánk trónja elé tették le a koronájukat?

Az ezekből a versekből megtudható egyik tantétel az, hogy ha felismerjük Mennyei Atyánk nagyságát, akkor arra vágyunk, hogy hódoljunk Neki és dicsérjük Őt. Gondolj bele, mi segíthet nekünk felismerni Mennyei Atyánk nagyságát.

látomás 5 sor lát

Ma este, mielőtt imádkoznál, gondolj bele a boldogság nagyszerű tervébe és abba, hogy Mennyei Atyánk miként áldott már meg téged. Imádkozás közben pedig ne felejtsd el konkrétan megköszönni neki mindazt, amivel megáldott.

  • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  • Parókia – Zakariás könyve - 6. Látomás egy repülő irattekercsről
  • Он.

János lát egy hét pecséttel lepecsételt könyvet, és a Bárányt, aki méltó rá, hogy kinyissa Olvasd el a Jelenések —4 -et, és figyeld meg, mit látott János Mennyei Atyánk kezében. Figyeld meg, hogy a János által látott könyv, vagyis tekercs hét pecséttel volt lepecsételve. Az ősi időkben a fontos iratokat agyag- vagy viaszpecséttel pecsételték le. Csak az okirat tulajdonosa törhette fel a pecsétet és olvashatta el az írást, vagy az, akinek a tulajdonos ezt megengedte.

Olvasd el a Tan és a szövetségek —7 -et, és keresd ki a könyv és a pecsétek jelentését.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.

Mindegyik pecsét egy éves időszakot jelképez. A Jelenések szerint mi teszi lehetővé valaki látomás 5 sor lát azt, hogy ki tudja nyitni a könyvet?

látomás 5 sor lát

Figyeld meg, hogy János sírt, amikor azt látta, hogy senki nem tudja kinyitni a könyvet. Talán arra gondolt, hogy Istennek az Ő gyermekei szabadítására vonatkozó akarata, rejtelmei és munkája lásd Tan és a szövetségek nem fedetnek fel vagy valósulnak meg.

látomás 5 sor lát

Mi történne Mennyei Atyánk gyermekeivel, ha nem kerülne sor a szabadításukra vonatkozó terv véghezvitelére? Olvasd látomás 5 sor lát a Jelenések —7 -et, és nézd meg, mit mondott az egyik elder Jánosnak, miért ne sírjon.

A mennyek nyitva állnak

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Jelenések ot is a Kalauz a szentírásokhoz A szentírásokban a szarvak gyakran hatalmat vagy felhatalmazást jelképeznek; a szem gyakran jelképez világosságot és tudást; a tizenkettes szám pedig isteni kormányzást vagy szervezetet, illetve a papságot.

Olvasd el a Jelenések —10 -et, és figyeld meg, hogy a Mennyei Atyánk trónját övező lények hogyan dicsérték a Bárányt.

  1. Над поверхностью планеты и продолжая на своих местах.
  2. Szóda látás

Abból, amit János a Bárány vonatkozásában látott és hallott, megtudjuk, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó és képes arra, hogy megváltson minket. Szerinted miért Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó és képes arra, hogy megváltson minket?

A megtört szív felkészült szív

A Jelenések szerint a Jézus Krisztus által megváltottak királyokká és papokká válnak, melybe királynőkként és papnőkként a nők is beletartoznak. Olvasd el a Jelenések —14 -et, és nézd meg, hogyan csatlakoztak mások is Jézus Krisztus és Mennyei Atyánk hódolatához és dicsőítéséhez.

látomás 5 sor lát

A megdicsőült lények és minden teremtmény elismerte Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus jóságát, és hálásak voltak a Báránynak Mennyei Atyánk tervében játszott szerepéért.

Ennélfogva hódoltak az Atyának és a Fiúnak, és dicsőítették Őket. Hasonlóképpen, ha felismerjük, mit tett értünk Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, és hálát érzünk ezért, akkor hódolni szeretnénk Nekik és dicsérni akarjuk majd Őket.

Account Options

Bruce R. Sokkal több ez, mint puszta ima, prédikáció és ének. Így látás: 0,5, cselekszünk és engedelmeskedünk. Válaszolj a következőkre a szentírás-tanulmányozási naplódban: Sorold fel néhány indokát annak, amiért hálát és szeretetet érzel Mennyei Atyád és Jézus Krisztus iránt. Milyen hatással vannak az általad felsorolt dolgok az arra irányuló vágyadra, hogy hódolj Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak, és dicsérd Őket?

Gondolj bele ebbe a kérdésbe: Mi mást tehetnél még azért, hogy hódolj Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak?

Zakariás könyve - 6. Látomás egy repülő irattekercsről 0 hozzászólás Hétvégén fiatalok találkozója volt nálunk.

Készíts tervet, és cselekedj a kapott sugalmazások szerint. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-tanulmányozási naplódban: Tanulmányoztam a Jelenések 4—5 -öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét dátum.

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az oktatómmal:.