Név

Képesítés

Beosztása

1.

Bankics Krisztián

tanító, testnevelés műveltségterület

5. osztály osztályfőnöke, az iskolai sportkör vezetője

2.

Bengyák Rózsa

gyógypedagógus tanár

gyógypedagógus

7-8. o. napközis csoport vezetője

tehetségkoordinátor

3.

Bradánovicsné Csere Ildikó

tanító, ének-zene szakkollégium

4. osztály osztálytanító

1-2.o. osztályfőnöke

énekkar vezetője

Közalkalmazotti Tanács elnöke

4.

Dóczi Balázs

tanár, földrajz

óraadó tanár, földrajz

5.

Dr. Albertné Vancsura Andrea

tanító, testnevelés szakkollégium,

matematika szakos tanár 

8. osztály osztályfőnöke 

felsős munkaközösség-vezető

mentor

6.

Dr. Bálintné Komlenecz Ilona

tanár, történelem-ének szak

óraadó tanár,

történelem, hon-és népismeret

7.

Fülöp Márta Réka

tanár, angol szakos tanár

6. osztály osztályfőnöke,

angol

Útravaló mentortanára

8.

Gärtner Andrea

tanár 

természetismeret, fizika, kémia,

5-6.o.napközis csoportvezető,

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

9.

Gelencsér Noémi

testnevelő 

pedagógiai asszisztens

testnevelés

1-4.o. napközis csoport vezetője

10.

Jakab Csilla

tanító, informatika műveltségterület

1.osztály tanítója,

informatika

11.

Kozma Stefánia

tanító, magyar nyelv-és irodalom műveltségterület

magyar nyelv-és irodalom

5-6.o. napközis csoport

DÖK segítő tanár

12.

Laczó Judit

tanító, rajz szakos tanár

2.     osztály tanítója, osztályfőnök,

vizuális kultúra

alsós munkaközösség-vezető

13.

Laczó Zita

tanító, technika műveltségterület

gyógypedagógus tanár

intézményvezető,

gyógypedagógus, technika

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány kuratóriumi elnöke

14.

Lóki Gyöngyi

tanító, orosz nyelv szakkollégium, német nyelv műveltségterület, magyar nyelv-és irodalom szakos tanár

igazgatóhelyettes

önértékelési csoport vezetője

7. osztály osztályfőnöke

magyar nyelv-és irodalom

15.

Ódor Attila

tanár, történelem-informatika szak

áttanító tanár, informatika

16.

Perényiné Varsányi Anikó

tanító, rajz szakkollégium

3.osztály tanítója

3-4.o. osztályfőnöke

17.

Szentgróti Éva

tanító, ének szakkollégium

2-3.o.napközis csoport vezetője

Intézményi Tanács tagja