Hetes

Képesítés

Beosztása

1.

Bankics Krisztián

tanító, testnevelés műveltségterület

8. osztály osztályfőnöke, az iskolai sportkör vezetője

2.

Bengyák Rózsa

gyógypedagógus tanár

gyógypedagógus, 6. o. napközis csoport vezetője

tehetségkoordinátor

3.

Bradánovicsné Csere Ildikó

tanító, ének-zene szakkollégium

4. osztály osztálytanító

énekkar vezetője,

Közalkalmazotti Tanács elnöke

4.

Dóczi Balázs

tanár, földrajz

óraadó tanár, földrajz

5.

Dr. Albertné Vancsura Andrea

tanító, testnevelés szakkollégium,

matematika szakos tanár 

7. osztály osztályfőnöke,  

felsős munkaközösség-vezető

6.

Dr. Bálintné Komlenecz Ilona

tanár, történelem-ének szak

óraadó tanár, történelem, hon-és népismeret

7.

Fülöp Márta Réka

tanár, angol szakos tanár

5. osztály osztályfőnöke, angol

8.

Gärtner Andrea

tanár 

természetismeret, fizika, kémia,

7-8.o.napközis csoportvezető, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

9.

Gelencsér Noémi

testnevelő 

pedagógiai asszisztens

testnevelés

3-4-5.o. napközis csoport vezetője

10.

Jakab Csilla

tanító, informatika műveltségterület

3. osztály tanítója, osztályfőnök

Diákönkormányzat segítő tanár

11.

Kozma Stefánia

tanító, magyar nyelv-és irodalom műveltségterület

magyar nyelv-és irodalom

7-8.o. napközis csoport

12.

Laczó Judit

tanító, rajz szakos tanár

1.     osztály tanítója, osztályfőnök,

vizuális kultúra

alsós munkaközösség-vezető

13.

Laczó Zita

tanító, technika műveltségterület

gyógypedagógus tanár

intézményvezető,

gyógypedagógus, technika

az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány kuratóriumi elnöke

14.

Lóki Gyöngyi

tanító, orosz nyelv szakkollégium, német nyelv műveltségterület, magyar nyelv-és irodalom szakos tanár

igazgatóhelyettes

6. osztály osztályfőnöke

magyar nyelv-és irodalom

15.

Ódor Attila

tanár, történelem-informatika szak

áttanító tanár, informatika

16.

Perényiné Varsányi Anikó

tanító, rajz szakkollégium

2. osztály tanítója

17.

Szentgróti Éva

tanító, ének szakkollégium

1-2.o.napközis csoport vezetője,

környezetismeret, vizuális kultúra

 Intézményi Tanács tagja

 

 

 

 

 

Somogysárd

 

 

1.

Baksáné Csák Mária

tanító, testnevelés szakkollégium,

biológia szakos tanár

1.     osztály tanítója,

osztályfőnök

biológia

2.

Bogárdi Jánosné

tanító

1-2.o. napközis csoport vezetője Somogysárd

részmunkaidős

3.

Horváth Beatrix

 

gyógypedagógiai asszisztens

4

Nagy Ferenc

tanító, testnevelés szakkollégium

4. osztály tanítója, sportfelelős

5.

Nagyné Juhász Katalin

tanító, rajz szakkollégium

2. osztály tanítója

6.

Serei Zita

tanító, magyar nyelv-és irodalom műveltségterület,

gyógypedagógus tanár

2.     osztály tanítója,

osztályfőnök

gyógypedagógus,

a Noszlopy-s Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke