Múltunk:

Történetünk 1896-ban, a Millennium évében kezdődött. Ekkor alapította a község iskoláját gróf Saárdi Somssich Imre, akinek nevét ma viseli az intézmény. Mai helyén, egy négyhektáros park évszázados fái között, 1967-ben kezdte meg működését. Ezt megelőzően a református iskola helyén állt. 1967-ben a grófi család korábbi nyári rezidenciájának alapjaira építette fel a település, majd bővítette 1975-ben egy óvodai szárnnyal. 1992-ben a környék legnagyobb sportcsarnokával gazdagodtunk. Az épület legutolsó bővítése 2002-re esett, amikor a fő szárny emeleti tantermeit alakítottuk ki, részleges akadálymentesítést, világítás-korszerűsítést, és részleges energia-racionalizálási programot hajtottunk végre. Az épület eredetileg nem iskolának épült, de éppen ez adja az iskola-használók számára a családiasság, otthonosság varázsát, biztonságos és védett, „zöld” környezetben tanulhatnak diákjaink.

Jelenünk

2007 óta a somogysárdi Noszlopy Gáspár Általános Iskola tagintézményünk lett, ahol 46 gyermek tanul. Az anyaintézmény tanulólétszáma közel 100 fő.

Alacsony osztálylétszámaink lehetővé teszik a személyre szabott oktatást, az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást, és a tehetséggondozást egyaránt.  Ez talán fő vonzerőnk a város és a környék iskoláival szemben.

Kollégáink nap, mint nap sokat dolgoznak azon, hogy a nálunk tanuló gyermekek otthonosan érezzék magukat intézményünkben, és tudásuk gyarapodjon. Az otthonosság érzéséről folyamatosan szépülő, gondozott zöld környezetünk gondoskodik, a tudás épüléséről pedig képzett és elhivatott kollégáink változatos és modern pedagógiai repertoárral.

Tantermeink világosak, barátságosak, gyermekközpontúak. Minden osztályunkban biztosított a korszerű interaktív tábla, melyet pedagógusaink és tanulóink is szívesen használnak tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt.

A szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőséget biztosítunk. A sportágak közül focizni, röplabdázni, asztaliteniszezni lehet, de az önvédelmi sportba is belekóstolhatnak tanulóink, valamint kézilabda szakkör elindítását is tervezzük. Néptánc, dráma, angol, informatika, dob és furulya szakkör, továbbá énekkar is színesíti a délutánokat.

Tanulóink rendszeresen kiemelkedő eredménnyel szerepelnek sport és tanulmányi versenyeken, szaktárgyi, és művészeti megmérettetéseken. Gyakran veszünk részt pályázatokon. Évek óta dolgoznak munkacsoportjaink a sikeres IPR program megvalósításában, de immár sokadik alkalommal veszünk részt az Útravaló-pályázaton is.


Továbbra is azon dolgozunk, hogy iskolánk a jövőben is hasonló körülményeket és színvonalas oktatást nyújthasson a hozzánk érkező diákoknak.